PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

PROJEKT "ROK SZLAKOW TURYSTYCZNYCH PTTK"

Uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. - rok 2007 został ogłoszony "Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK" w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka (2007), 100 rocznicą oznakowania przez Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w Beskidach w rejonie Zawoi (2006), 100 rocznicą wykonania "Orlej Perci" w Tatrach (2006).
Zarząd Główny PTTK chcąc zrealizować Uchwałę XVI Walnego Zjazdu PTTK zgłosił Projekt "Rok szlaków turystycznych PTTK" o dofinansowanie z budżetu Programu Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nasz projekt, został oceniony pozytywnie i uzyskaliśmy środki na jego realizację.
Zakładamy, że projekt podniesienie poziom wiedzy i świadomości w obszarach związanych z bezpiecznym korzystaniem ze szlaków turystycznych. Koncepcja projektu wyrasta z dużej nieznajomości zasad korzystania ze szlaków i braku odpowiednich działań skierowanych do wycieczkowiczów. Mając na względzie doświadczenie naszej kadry i sprawdzenie się jej w podobnych przedsięwzięciach planujemy przeprowadzenie działań w 16 województwach, gdzie będą one skierowane do wszystkich osób korzystających z aktywnej turystyki: od grup przedszkolnych aż po dorosłych odbiorców.
Projekt obejmie: akcje edukacyjne w szkołach, aktywne uczestnictwo w edukacji na szlakach oraz międzynarodową sesję poświęconą uregulowaniom prawno - administracyjnym znakowania szlaków.
Projekt zakłada również wydanie licznych publikacji o tematyce szlaków turystycznych oraz utworzenie bazy danych wszystkich znakowanych szlaków na terenie kraju, a także symboliczne odnowienie pierwszych wytyczonych szlaki w regionach.

Projekt "Rok szlaków turystycznych PTTK" obejmuje następujące rodzaje działań:

 • Przeprowadzenie programu aktywnej edukacji ekologicznej i pro zdrowotnej.
 • Wsparcie akcji edukacyjnej wydawnictwami i publikacjami.
 • Prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej.
 • Zorganizowanie konferencji popularno - naukowej.
 • Działania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.
 • Promowanie aktywnych form spędzania czasu, ochrona zdrowia.
 • Działania związane ze znakowaniem szlaków turystycznych.

Realizacja projektu została zaplanowana na 10 miesięcy - od 15 lutego do 15 grudnia 2007 roku.
Głównym realizatorem i koordynatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który zaprasza do współpracy 16 Regionalnych Wojewódzkich Porozumień Oddziałów PTTK, oddziały PTTK a także wszystkich chętnych- zainteresowanych udziałem w Projekcie.
Najważniejszym i największym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Projektu na terenie całego kraju jest działanie:
AKCJA EDUKACYJNA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH "ZANIM WYRUSZYSZ NA SZLAK".

 • Celem działania jest propagowanie bezpieczeństwa na turystycznych szlakach, czyli stworzenie vademecum bezpiecznego wędrowania dla wszystkich turystów. W ramach działania w placówkach edukacyjnych będą prowadzone zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem publikacji przygotowanych w ramach projektu.
 • Zajęcia edukacyjne będą miały charakter pozalekcyjny i będą prowadzone przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej a także znakarzy szlaków i instruktorów krajoznawstwa Polski.
 • Liczymy na nasze oddziały i wojewódzkie porozumienia, które na terenie swojego działania powołają wojewódzkie i oddziałowe sztaby projektu. Chcielibyśmy, aby szkoły, placówki oświatowe, stowarzyszenia i kluby będą zgłaszały się do sztabu wojewódzkiego, gdzie lekcje edukacyjne przygotowywałaby doświadczona kadra Towarzystwa przewodnicy, znakarze szlaków oraz instruktorzy krajoznawstwa. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w zależności od potrzeb środowiska- np. przy okazji apelu szkolnego, święta szkoły, obchodów Dnia Ziemi czy Dnia Wiosny lub podczas wspólnej wędrówki.
 • Pierwsze przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, SKKT, które zgłoszą chęć uczestnictwa w akcji "Zanim wyruszysz na szlak" (pieszy, górski, rowerowy, konny, kajakowy) otrzymają komplet materiałów edukacyjnych:
  • Plakat edukacyjny "Zanim wyruszysz na szlak"
  • Plakat informacyjny "Rok szlaków turystycznych PTTK"
  • Vademecum "ABC bezpiecznego wędrowania "
  • Imienny certyfikat i znaczek.

Proponujemy, aby tematyka spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych obejmowała miedzy innymi takie tematy jak:

 • Zasady organizacji wycieczek pieszych, w górach, rowerowych, kajakowych i konnych.
 • Oznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze jako element rozbudzania w młodzieży zainteresowań turystyczno krajoznawczych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
 • Obserwowanie i przekazywanie informacji o środowisku, zjawiskach fizycznych w najbliższym otoczeniu w trosce o bezpieczeństwo własne i środowiska.
 • Bezpieczne poruszanie się po szlakach.
 • Poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez kształtowanie nawyków prawidłowego wykorzystania walorów środowiska w tym jego zagospodarowania oraz pro zdrowotnych form spędzania wolnego czasu.
 • Dbałość o przestrzeń turystyczną.
 • Przepisy obowiązujące w kraju dotyczące bezpieczeństwa w górach, na wodach i podczas imprez turystyki kwalifikowanej.

Liczymy, że nasze oddziały i wojewódzkie porozumienia zachęca placówki oświatowe do organizowania wycieczek pt. "Mój pierwszy szlak - moja pierwsza wycieczka", które zakończą się ogólnopolskim konkursem dla uczestników. Propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:

 • Dla klas 0 - III "Siedmiomilowa wycieczka, wyprawa rodzinna, kajakowa "Kiełbika". Na wycieczce przewodnicy poprowadzą gawędę edukacyjną np. "O czym szumią drzewa na szlaku".

Wyprawa zakończy się konkursem plastycznym pt "Drzewo smutne i wesołe na moim turystycznym szlaku", którego finał krajowy przeprowadzi ZG PTTK.

 • Dla klas IV - VI "Pierwszy wytyczony szlak w mojej okolicy". Uczniowie poznają historię pierwszego szlaku, czyli kto i kiedy go wytyczył. Zakończeniem będzie zadanie wykonania gazetki szkolnej "Zanim wyruszysz na szlak" oraz "Jak dbamy o środowisko na turystycznym szlaku".

Zajęcia edukacyjne wieńczy konkurs plastyczny na pracę "Moja pierwsza wycieczka turystycznym szlakiem", którego finał krajowy przeprowadzi ZG PTTK.

 • Dla gimnazjum, liceum "Inwentaryzacja szlaku". Uczniowie na podstawie tzw. metryczki szlaku, której wzór przygotuje ZG PTTK będą opisywać szlaki i przedstawiać meldunki o stanie szlaków w ich miejscowości. Przy okazji wspólnych wypraw "Pierwszy szlak w moim powiecie" nastąpi uroczyste, symboliczne odnowienie pierwszego wytyczonego szlaku w danym regionie (transgranicznego, międzynarodowego lub tzw. wiodącego w województwie) przez wykwalifikowanych znakarzy szlaków turystycznych.
 • Zakończeniem będzie konkurs fotograficzny "Na szlaku", którego finał krajowy przeprowadzi ZG PTTK.

Konkursy będą realizowane  na szczeblach: powiatowym,  wojewódzkim i ogólnopolskim.

Działanie: AKCJA "WĘDRUJ Z NAMI - SZLAKI CZEKAJĄ".
Jest to przedsięwzięcie adresowane dla wszystkich chętnych środowisk na terenie całego kraju, do entuzjastów turystyki kwalifikowanej i dla początkujących turystów, którzy zechcą w określonym dniu, bez względu na warunki atmosferyczne wyruszyć na zaproponowaną trasę turystycznym szlakiem

 • Działanie będzie polegało na ogólnopolskim wspólnym przejściu, przejechaniu, przepłynięciu lub zjazd znakowanym szlakiem pieszym, rowerowym, konnym, wodnym lub narciarskim.
 • Każdy oddział, wojewódzkie porozumienie zdecydują o dniu spotkania w swoim województwie, natomiast spotkanie ogólnopolskie odbędzie się 9 czerwca 2007 roku i będzie koordynowane przez ZG PTTK.
 • Trasy zaproponuje sztab wojewódzki, a jedna centralna trasa będzie przygotowana dla reprezentacji województw. Jednocześnie każde środowisko przeprowadzi inwentaryzację szlaków w swoim powiecie lub gminie pod kątem: bezpieczeństwa, infrastruktury, ingerencji w środowisko. Wnioski w postaci meldunku zostaną przekazane do władz samorządowych, łącznie z sugestiami co należy na szlaku zrobić, aż do daleko idących propozycji - likwidacji szlaku, jeżeli jest niebezpieczny, zaniedbany i nieuczęszczany. Inwentaryzacja posłuży również utworzenia strony internetowej "Katalog szlaków".

Działanie: MIĘDZYNARODOWA SESJA POPULARNO - NAUKOWA "SZLAKI TURYSTYCZNE A PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA"

Chcielibyśmy wypracować jednolity system tworzenia, funkcjonowania i konserwacji szlaków turystycznych w Polsce. Strategia rozwoju turystyki zakłada poprawę konkurencyjności polskiej oferty turystycznej ponieważ, w sensie międzynarodowym, nasze szlaki turystyczne już obecnie stanowią część międzynarodowego układu szlaków dalekobieżnych. Taki stan rzeczy stwarza potrzebę pilnego wprowadzenia unormowań prawnych dla szlaków oraz udoskonalanie programów szkoleniowych dla kadry znakarzy. Konferencja odbędzie się w październiku 2007 roku.

 

W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "ROK SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK" PROPONUJEMY:

1. Powołać oddziałowe i wojewódzkie sztaby Projektu, w skład których wejdą nie tylko przedstawiciele oddziałów, ale również inne organizacje pozarządowe (ZHP, LOP, PTSM), samorządy, a także przedstawiciele parków narodowych (krajobrazowych), GOPR, TOPR, WOPR i innych instytucji zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na szlakach i celami naszego projektu.
2. Ponieważ specyfika każdego terenu jest inna, projekt zakłada, że tematyka zajęć edukacyjnych każdy sztab dostosuje do własnego terenu i jego uwarunkowań.
3. Przy każdym oddziale działa grono zasłużonej i doświadczonej kadry, która mogłaby swoimi doświadczeniami z bezpiecznego wędrowania podzielić się z najmłodszymi adeptami turystyki.
4. Wspólne przejście szlakiem - w ramach działania "Wędruj z nami - szlaki czekają" - mamy nadzieje, że będzie dużym wydarzeniem oddziału, województwa. Jest to doskonały moment pokazania się jako Towarzystwo i zaakcentowania naszej tradycji i doświadczenia w znakowaniu szlaków turystycznych.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

 • Liczymy, że Zarządy Oddziałów oraz Wojewódzkie Porozumienia powołają sztaby oddziałowego, wojewódzkiego - termin - 30 marzec 2007 skład imienny sztabu (powinien liczyć od 10 do 15 osób)- zgłaszamy do biura Projektu - ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem "Rok szlaków" do dnia 10 kwietnia 2007. Można też przysłać emailem na adres: jsledzinska@pttk.pl.
 • Proponujemy opracowanie harmonogramu realizacji Projektu na terenie oddziału, województwa a także zasad uczestnictwa poszczególnych grup wiekowych w Akcji edukacyjnej "Zanim wyruszysz na szlak" termin do dnia 10 kwietnia 2007 - harmonogram przesyłamy emailem na adres: jsledzinska@pttk.pl lub pocztą na adres ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem "Rok szlaków".
 • Chcielibyśmy abyście informacje o przystąpienia do realizacji projektu "Rok szlaków turystycznych PTTK" przekazali na spotkaniach z oświatą, samorządem, a także w lokalnej prasie - termin do 20 kwietnia 2007.
 • Proponujemy przyjmowanie zgłoszeń grup do uczestnictwa w Akcji edukacyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych "Zanim wyruszysz na szlak" sukcesywnie od kwietnia do września 2007.

UWAGA! Zgłoszenia powinny zawierać: imienny wykaz uczniów, opiekunów a także być zaakceptowane przez dyrektora szkoły z pieczątką szkoły. Będą one potrzebne do otrzymania materiałów promocyjnych: certyfikatów imiennych, znaczków.

 • Regulaminy Konkursów, których finał centralny zorganizują Komisje ZG PTTK: Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Pracy oraz Komisja Fotografii Krajoznawczej, zostaną przekazane bezpośrednio do zgłoszonych środowisk, a także do zainteresowanych oddziałów. Znajdą się też na stronie www.pttk.pl - termin kwiecień 2007.
 • Finał centralny konkursów do 20 listopada 2007 roku, etapy wojewódzkie powinny być rozstrzygnięte do 20 października 2007.
 • Akcja "Wędruj z nami - szlaki czekają" zachęca w określonym dniu, bez względu na warunki atmosferyczne wyruszyć na zaproponowaną przez sztab oddziałowy, wojewódzki trasę turystycznym szlakiem pieszym, rowerowym, konnym, kajakowym. Propozycje terminów od kwietnia do października 2007.

Propozycja terminu i przebiegu akcji powinna znaleźć się w harmonogramie przesłanym do ZG.

 • Najaktywniejsze oddziały (ich przedstawiciele) zostaną zaproszeni na Międzynarodowa Konferencje, gdzie będziemy chcieli aby na zasadzie "dobrych praktyk" pokazali dorobek z przebiegu projektu na swoim terenie.

W chwili obecnej pracujemy nam materiałami promującymi " Rok Szlaków Turystycznych PTTK", które otrzyma każdy oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

  • Vademecum "ABC bezpiecznego wędrowania" - informator jak przygotować się do wędrówki, o napisanie którego poprosiliśmy Członka Honorowego naszego Towarzystwa Kol. Jerzego Kapuścińskiego
  • Plakat "Zanim wyruszysz na szlak"- informujący o zasadach bezpieczeństwa na szlakach
  • Plakat "Rok szlaków turystycznych PTTK"
  • Folder "Znakowane szlaki turystyczne w Polsce"
  • Mapa turystyczno-krajoznawcza "Znakowane szlaki turystyczne w Polsce".

Informujemy, że koordynatorem projektu "Rok szlaków turystycznych PTTK" jest Kol. Jolanta Śledzińska, do której należy zwracać się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Projektu. Telefon: 022-826 22 51 wew. 221 lub 0 608 421 682, e-mail: jsledzinska@pttk.pl.

Warszawa, luty 2007 roku

 

Wzór zgłoszenia i karta zgłoszenia

 

 

reklama
reklama

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.