PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Informacja o Polskim Towarzystwie
Turystyczno-Krajoznawczym

reklama
reklama

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku.
Przez sześćdziesiąt lat wiele się w turystyce polskiej zmieniło – inne są warunki i możliwości, inne potrzeby, wreszcie inny sprzęt i baza. Niezmienne jednak pozostały idee łączące naszych członków – chęć poznawania kraju i świata, radość z aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą, wreszcie potrzeba wspólnego działania.
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową.

zdjęcie

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki, którego treścią jest poznawanie Ojczyzny, ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i po za jago granicami. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK – terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 300 oddziałów PTTK. Bardzo ważnym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, ich znakowanie i konserwacja. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 76 tys. kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych. Przez Polskę wiodą dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe, nad którymi merytoryczną opiekę i prawną sprawuje PTTK.

zdjęcie

PTTK jest głównym gestorem bazy turystyki aktywnej w Polsce. Baza Towarzystwa jest dostępna dla wszystkich i obejmuje wiele obiektów turystycznych: hoteli, domów wycieczkowych, schronisk górskich, ośrodków kempingowych, pól namiotowych i innych obiektów hotelarskich, gdzie na turystów czeka tysiące miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie oraz liczne miejsca w obiektach gastronomicznych. Obiekty PTTK są zlokalizowane na terenach atrakcyjnych dla turystów, a więc w górach, w pasie pojezierzy, na wybrzeżu oraz w miastach będących turystycznymi centrami, jak Toruń, Warszawa czy Kraków.
PTTK jest wydawcą literatury turystycznej. Pod firmą Towarzystwa w tym Wydawnictwa PTTK "Kraj" ukazało się w ciągu tych sześćdziesięciu lat setki przewodników, monografii krajoznawczych a także wydawnictw służących szkoleniu kadry turystycznej.
W gestii Towarzystwa jest również 16 Regionalnych Muzeów, które są ośrodkami tradycji ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce – posiadamy w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o ogromnym udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce.
W PTTK działa 25 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, które pomagają w zachowaniu, promocji i rozwoju kultury regionalnej, natomiast Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK prowadzą działalność edukacyjną i propagują kulturę na szlaku.
Bardzo istotną rolę w życiu Towarzystwa i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa spełniają wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK –  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie zgodnie z hasłem "Wszystko o górach – wszystko dla Gór", – uczy bezpiecznego wędrowania po górach, gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjne o górach świata. Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi zajmuje się promowaniem fotografii krajoznawczej, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie dysponuje 64 tys. woluminów z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Centrum Turystyki Wodnej PTTK – służy poradą wszystkim żeglarzom i kajakarzom, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK kształci kadry dla potrzeb turystyki podwodnej.
W działalności Towarzystwa najważniejsi są ludzie – nasi członkowie. To oni wyznaczają jego rangę i tworzą nasz dorobek.

zdjęcie

Towarzystwo swoją działalność programową realizuje dzięki, głównie społecznej, kadrze programowej. Stanowią ją przodownicy i instruktorzy turystyki z poszczególnych dziedzin turystyki, opiekunowie przyrody i społeczni opiekunowie zabytków, organizatorzy turystyki i znakarze szlaków, opiekunowie SKKT oraz przewodnicy turystyczni – razem ponad 15 tys. osób na ponad 30 tys. uprawnień kadry programowej.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jest otwarte dla wszystkich, dlatego też, od wielu lat stara się pomagać osobom niepełnosprawnym i starszym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń, oferując im szanse kontaktu z przyrodą, zapraszając na krajoznawcze ścieżki i turystyczne szlaki.
PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.

zdjęcie

PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.
PTTK stworzyło oryginalny model turystyki aktywnej. W naszym Towarzystwie można uprawiać właściwie wszystkie formy turystyki – pieszą nizinną i górską, kolarską, kajakową, żeglarską, konną, motorową narciarska oraz podwodną. Każda z tych dyscyplin ma w strukturze Towarzystwa własną sieć Komisji Społecznych i Klubów, wykwalifikowaną kadrę i oryginalny system odznak. W ramach działalności komisji, klubów i oddziałów PTTK organizowane są tysiące rajdów, zlotów, spływów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych, w których bierze udział w ciągu roku prawie milion osób, a ponad połowę wędrowców stanowi właśnie młodzież.
PTTK szczególną wagę przywiązuje do pracy wśród młodzieży. W imprezach, których celem jest edukacja turystyczna i krajoznawcza bierze udział każdego roku tysiące młodych ludzi.
Najważniejsze z nich to:
•      Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego w szkole, województwie i w kraju,
•      Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - to rywalizacja młodych krajoznawców opisujących historie rodziny, ciekawych ludzi lub miejsc,
•      Konkursy krasomówcze rozbudzają wśród dzieci i młodzieży zamiłowanie do języka ojczystego np.  "Pięknie Ojczyznę opowiedzieć".
Wśród tysięcy imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do młodzieży szkolnej szczególna rolę odgrywa Ogólnopolski Rajd Młodzieży "Palmiry" w Kampinosie.
Od kilku lat Towarzystwo z myślą o młodych turystach inicjuje ogólnopolskie akcje – jak 2008 Rok Przyrody w PTTK, W roku 2009 przypadało 90-lecie zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim, więc był to Rok dzieci i młodzieży w PTTK, natomiast 2010 to rok turystyki wodnej, 60-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z połączenia PTT i PTK). Największym wydarzeniem roku był VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego "Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców", który odbył się w Olsztynie w dniach 10-12 września 2010 roku. 2011 rok – to Rok Turystyki Rodzinnej, 2012 – Rok Turystyki Rowerowej, 2013 – Rok Przewodników Turystycznych, a 2014 przebiegał pod hasłem "Turystyka łączy pokolenia".
Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów handlowych na usługi noclegowe w wybranych obiektach PTTK (do 20 %) i innych, których właściciele podpisali umowy w ramach systemu Karty Rabatowej PTTK, a także w wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, na usługi gastronomiczne, przewozowe, handlowe i inne. W sieci sprzedaży HiMountain mogą stale zaopatrywać się w specjalistyczną, wysokiej jakości odzież i sprzęt do uprawiania sportów outdoor.

Duże znaczenie przywiązuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do współpracy międzynarodowej. Aktualnie Towarzystwo jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

  • Europäische Wandervereinigung
  • Naturfreunde Internationale
  • Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
  • Union Européenne de Cyclotourisme

Powyższa informacja w sposób bardzo skrócony prezentuje historię i działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Powyższa informacja w sposób bardzo skrócony prezentuje historię i działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W PTTK – przez ponad sześćdziesiąt lat jego działalności – skupili się ludzie różnych światopoglądów i orientacji politycznych. Łączy ich pasja uprawiania turystyki, odkrywania piękna swojego kraju, chęć społecznego działania. Towarzystwo ma również wielu przyjaciół poza granicami Polski – mamy nadzieję, że grono tych przyjaciół będzie wzrastało.
 
Warszawa, 2014.01.31

Zapraszamy w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego!!!

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.