PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK

reklama
reklama

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej TOK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania oraz poznawania ojczystego kraju i jego turystycznych szlaków wodnych.

2. TOK jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza oraz jego systematyczności i wytrwałości.

§ 2

1. O TOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

1. Turystyczna Odznaka Kajakowa posiada osiem stopni:

 • I stopień POPULARNY
 • II stopień BRĄZOWY
 • III stopień SREBRNY
 • IV stopień ZŁOTY
 • V stopień DUŻY ZŁOTY
 • VI stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ
 • VII stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ PLATYNOWY
 • VIII stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ DIAMENTOWY

§ 4

1.TOK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.

2. TOK do stopnia VII włącznie mogą nadawać Terenowe Referaty Weryfikacyjne pod warunkiem, że osoba weryfikująca posiada odznakę TOK co najmniej równą stopniowi odznaki weryfikowanej.

3. TOK stopnia VIII przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek właściwego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki

§ 5

1. TOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia I "POPULARNEGO".

2. Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia TOK uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku lub kanadyjce.

3. Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK.

4. Przepłynięte kilometry w ramach spływów prowadzonych poza granicami Rzeczpospolitej Polski są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej książeczki TOK zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi prześledzenie trasy spływu.

§ 6

1. Każdy spływ powinien być potwierdzony w książeczce TOK.

2. Po przepłynięciu ilości kilometrów wymaganych dla zdobycia odznaki danego stopnia, książeczkę TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III
Warunki zdobywania odznaki

§ 7

1. Podstawą przyznania TOK jest przepłynięcie na odpowiedni jej stopień niżej wymienionej ilości kilometrów:

 • I POPULARNY 100 km
 • II BRĄZOWY dodatkowo 300 km
 • III SREBRNY dodatkowo 600 km
 • IV ZŁOTY dodatkowo 1000 km
 • V DUŻY ZŁOTY dodatkowo 1500 km
 • VI ZA WYTRWAŁOŚĆ dodatkowo 2500 km
 • VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - PLATYNOWY dodatkowo 4000 km
 • VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - DIAMENTOWY dodatkowo 6000 km

§ 8

1. Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia TOK zalicza się na stopień wyższy.

2. TOK stopnia I mogą zdobywać turyści, którzy rozpoczęli 10 rok życia.

3. W okresie ubiegania się o TOK różnych stopni dozwolone są przerwy w zdobywaniu punktów.

4. W czasie jednego roku można zdobyć tylko jedną TOK.

5. Zasada określona w p. 4 nie dotyczy stopnia I i II (obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 9

1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli TOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

2. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

3. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 10

1. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 11

1. Traci moc regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 12

1. Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.