PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK KIEŁBIK

Kielbik
reklama
reklama

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "Kiełbik" ( dalej zwanej KIEŁBIK ) jest:

  • propagowanie turystyki kajakowej wśród najmłodszych,
  • zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i obcowania z przyrodą,
  • tworzenie nawyków czynnego wypoczynku.

§ 2

1. Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

  • I stopień BRĄZOWY
  • II stopień SREBRNY
  • III stopień ZŁOTY

§ 3

1. KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.

2. Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki

§ 4

1. KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w § 2.

2. Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I - BRĄZOWEGO.

§ 5

1. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.

2. KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział III
Warunki zdobywania odznaki

§ 6

1. Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:

  • 2 dni na stopień BRĄZOWY
  • 7 dni na stopień SREBRNY
  • 14 dni na stopień ZŁOTY

2. KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.

3. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 7

1. KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego.

§ 8

1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.

2. Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.

3. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

4. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

1. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10

1. Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "KIEŁBIK" z dnia 26.05.1995 roku.

§ 11

Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK "KIEŁBIK" został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.