PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

REGULAMIN ODZNAKI
IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK

reklama
reklama

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO, jest odznaką ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

2. OInO może zdobywać każdy, bez względu na wiek, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

3. OInO jest ustanowiona w czterech kategoriach:

 • I - "Popularnej" (bez stopni),
 • II - "Małej" w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
 • III - "Dużej" w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
 • IV - "Za Wytrwałość" (trzy stopnie: I, II, III),
 • V - "Dla Najwytrwalszych" (trzy stopnie: I, II, III).

4. OInO zdobywa się sukcesywnie począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną ilość punktów zdobytych w dowolnym okresie. Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.

5. Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II ilości punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.

6. Punkty na OInO można zdobywać uczestnicząc w InO w zależności od kategorii wiekowych:

 1. indywidualnie,
 2. w zespołach 2 ¸ 3 osobowych,
 3. w zespołach 2 ¸ 5 osobowych w kat. dla początkujących oraz imprezach szkoleniowych.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA OInO

1. OInO przyznaje się za zdobycie następującej ilości punktów:

KAT. STOPIEŃ ODZNAKI ILOŚĆ PUNKTÓW MIN. ILOŚĆ PKT. W IMPREZACH OGÓLNOPOLSKICH UWAGI
I POPULARNA 5 IMPREZ - W TYM INO SZKOLENIOWE
II MAŁA BRĄZOWA
MAŁA SREBRNA
MAŁA ZŁOTA
20
50
100
--
III DUŻA BRĄZOWA
DUŻA SREBRNA
DUŻA ZŁOTA
150
200
250
- -
IV ZA WYTRWAŁOŚĆ:
I STOPNIA
II STOPNIA
III STOPNIA

100
300
500
-
ZIELONY
NIEBIESKI
CZERWONY
V DLA NAJWYTRWALSZYCH:
I STOPNIA
II STOPNIA
III STOPNIA

750
1000
1500
-
ZIELONY
NIEBIESKI
CZERWONY

2. Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (wg wzoru ustalonego przez KInO ZG PTTK).

3. Udział w imprezach szkoleniowych zalicza się tylko do OInO w stopniu popularnym.

4. Potwierdzeniem udziału w InO jest zapis w książeczce OInO dokonany przez organizatora, zawierający:

 1. datę, nazwę i miejsce imprezy,
 2. podział na etapy (jako oddzielne imprezy) z ilością zdobytych punktów,
 3. pieczątkę i podpis organizatora.

5. Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać również Przodownik InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny - na podstawie protokołu z imprezy (podpis z numerem legitymacji przodownika).

6. Przodownicy InO są zwolnieni od obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II, p. 4.c i 5.

7. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczki OInO z ostatnio przyznaną odznaką.

8. Odznaki w kategorii "Dużej", "Za Wytrwałość" i "Dla Najwytrwalszych" przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych stopniach weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) - zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.

9. Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki OInO potwierdzając pieczątką RW.

10. Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA OInO.

1. Punkty na OInO przyznaje się w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:

 • 5 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,
 • 4 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski,
 • 3 pkt. - pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),
 • 2 pkt. - imprezy regionalne,
 • 1 pkt. - imprezy lokalne, szkoleniowe i sportowe, bez klasyfikacji i inne,
 • 0 pkt. - imprezy nieukończone.

2. Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 r. zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 2/XV/01 z dn. 23.11.2001 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy!

3. Uczestnicy, którzy przed ww. terminem rozpoczęli potwierdzanie pkt. na OInO, mogą kontynuować4. zdobywanie odznaki wg poprzednich zasad.

KInO ZG PTTK

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.