PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 109/XV/2003
z dnia 28 czerwca 2003 roku w sprawie rabatu handlowego PTTK

Na podstawie Art. 30 ust. 1 Statutu PTTK w celu realizacji Art. 13 ust. 1 pkt 3, zgodnie z uchwałą 164/XIV/2001 z 23 czerwca 2001 w sprawie wprowadzenia "Karty praw i obowiązków członka PTTK" ust. 1 p. 1.4 do 1.8 uchwala się, co następuje:

 1. Rabat handlowy PTTK, zwany dalej Rabatem PTTK, jest rabatem udzielanym posiadaczowi dokumentu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej uchwały, na podstawie umowy o udzielanie rabatu handlowego PTTK zawartej przez Zarząd Główny PTTK (lub w jego imieniu) z partnerem umowy rabatowej.
 2. Dokumenty uprawniające do Rabatu PTTK:
  2.1 Legitymacja członkowska PTTK - Karta Rabatowa. Wzór Legitymacji i sposób jej przedłużania określa Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 162/XIV/2001 z dnia 17 marca 2001 r. oraz Uchwała Prezydium ZG PTTK nr 518/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 r.
  2.2 Karta Rabatowa PTTK. Wzór Karty oraz sposób jej użytkowania i dystrybucji określi Prezydium ZG PTTK.
 3. Partnerzy umowy rabatowej:
  3.1 Podmioty gospodarcze dzierżawiące schroniska PTTK,
  3.2 Podmioty gospodarcze dzierżawiące inne obiekty PTTK,
  3.3 Firmy-jednostki gospodarcze.
 4. Umowa o udzielanie Rabatu PTTK określa:
  4.1 zakres usług lub produktów objętych Rabatem PTTK, w szczególności dla usług noclegowych, ilość kolejnych noclegów objętych Rabatem PTTK,
  4.2 ilość osób mogących korzystać z Rabatu PTTK na podstawie jednego dokumentu o którym mowa w punkcie 2,
  4.3 wysokość Rabatu PTTK,
  4.4 adresy zakładów firmy udzielającej Rabatu PTTK.
 5. Tryb zawierania umów:
  5.1 Umowy o udzielanie Rabatu PTTK zawierane są przez ZG PTTK lub w imieniu ZG PTTK na podstawie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PTTK do zawierania umów Rabatu PTTK i do udzielania pełnomocnictw w trybie określonym zarządzeniem w sprawie realizacji Rabatu PTTK.
  5.2 Umowy o udzielanie Rabatu PTTK zawierane są zgodnie z wzorami określonymi zarządzeniem w sprawie realizacji Rabatu PTTK.
  5.3 Umowa z partnerem o którym mowa w punkcie 3.1 stanowi część umowy dzierżawy, a wysokość Rabatu PTTK, nie niższa niż 20%, jest składnikiem oceny oferty w postępowaniu przetargowym.
 6. Informacja o zasadach Rabatu PTTK i o partnerach umów rabatowych:
  6.1 Zarząd Główny PTTK - strona umowy o udzielanie Rabatu PTTK zamieści informację o partnerach Rabatu PTTK w Informatorze PTTK oraz na stronach internetowych,
  6.2 Partnerzy Rabatu PTTK mogą używać nazwę i znaki PTTK według zasad określonych w umowie, o której mowa w punkcie 4.2,
 7. Prezydium ZG PTTK określi uchwałą zasady nadzoru realizacji Rabatu PTTK, w tym zasady premiowania partnerów Rabatu PTTK.
 8. Uchyla się:
  8.1 Uchwałę 37/XIII/91 ZG PTTK z 5 października 1991 roku w sprawie "Zasad udzielania zniżek organizacyjnych PTTK" wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 68/XIV/98 ZG PTTK z 25 października 1998.
  8.2 Uchwałę 69/XIV/98 ZG PTTK z 25 października 1998 w sprawie "Regulaminu Karty Rabatowej PTTK".
 9. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do określenia Rozporządzeniem w sprawie realizacji Rabatu PTTK zasad o których mowa w punkcie 4 i 5.
 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku.
 11. Przepisy przejściowe:
  Dotychczas podpisane umowy rabatowe zachowują swoją ważność do czasu podpisania nowej umowy lub wygaśnięcia.
zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.